69 mã không được giao dịch ký quỹ trên HOSE

0
332

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Cụ thể, HOSE đã thêm 3 mã là APC, HID & HVX vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do APC và HVX là công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin và HID của CTCP thuộc diện cảnh báo.

Theo đó, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đến ngày 23/8/2018 có 69 công ty gồm:

4 mã thuộc diện kiểm soát đặc biệt gồm: AGF, HVG, KAC, PNC.

12 mã thuộc diện kiểm soát gồm: ICF, LCM, NVT, OGC, PIT, PPI, PTL, PXI, RIC, TSC, TTF, VHG.

19 mã thuộc diện cảnh báo gồm: AGR, ATG, CMX, HAG, HAS, HID, JVC, LAF, NAV, PTC, PXT, RDP, SAV, SCD, SGT, TCR, TIE, VOS, VPK.

2 mã thuộc diện công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin gồm: APC, HVX.

4 mã thuộc diện Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 được kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán gồm: BHN, GIL, HLG, TNT.

5 mã thuộc diện lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính soát sét 6 tháng đầu năm 2018 là con số âm gồm: CHP, DXV, PXS, TMT, VIS.

2 mã thuộc diện Báo cáo tài chính bán niên 2018 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán gồm: DAH, KHP.

16 mã thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng gồm: CRC, DBD, FRT, HPX, HSL, PMG, SGN, SMB, TCB, TGG, TPB, TVB, VHM, VPD, YBM và YEG.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.