Kết luận về bổ nhiệm một loạt cán bộ tại Tổng Cty Cảng hàng không

0
351
Theo đó, kết luận thanh tra đã chỉ ra một số trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định vẫn được ACV xem xét, bổ nhiệm. Ngoài ra, việc lưu trữ hồ sơ cán bộ của đơn vị này chưa đảm bảo khoa học.

Từ năm 2016 đến nay đã có 172 trường hợp được ACV bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo và quản lý các cấp. Trong đó, năm 2016 có 50 trường hợp được bổ nhiệm, năm 2017 có 16 trường hợp và năm 2018 có 106 trường hợp được bổ nhiệm.

Trong tổng số 106 trường hợp được bổ nhiệm năm 2018 thì có 53 trường hợp đã trình bổ nhiệm từ năm 2016 và 2017. Tháng 2/2018 có 2 trường hợp được bổ nhiệm. Ngày 13/4/2018 có 11 trường hợp được bổ nhiệm. Ngày 19/6/2018 có 67 trường hợp được bổ nhiệm. Ngày 25/6/2018 có 26 trường hợp được bổ nhiệm.

Kết luận Thanh tra chỉ rõ, 67 trường hợp được bổ nhiệm trong ngày 19/6/2018 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2018) đã được sự phê duyệt của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị ACV trước khi Tổng giám đốc ký các quyết định bổ nhiệm. Tuy nhiên, thời điểm bổ nhiệm trùng với thời điểm ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc ACV đã có thông báo nghỉ hưu theo chế độ nên đã tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín chung của ACV.

Cùng đó, sau khi chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, ACV đã tập trung kiện toàn tổ chức ở cả cấp Tổng Công ty và đơn vị trực thuộc. Tại thời điểm chuyển đổi mô hình đó, đã có một số trường hợp trình đề nghị bổ nhiệm từ năm 2016, 2017, nhưng chưa được xem xét, quyết định. Điều này tác động trực tiếp và làm dồn việc bổ nhiệm cán bộ vào thời điểm năm 2018.

Ngoài ra, việc thẩm quyển bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở ACV còn tập trung ở cấp Tổng Công ty, chưa phân cấp mạnh xuống đơn vị. Cùng với đó, bộ phận tham mưu về công tác cán bộ của ACV chưa quan tâm tìm hiểu kỹ và cập nhật đầy đủ các quy định có liên quan để tham mưu thực hiện theo quy định.

Từ những tồn tại trên, Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước gắn với chức danh lãnh đạo, quản lý phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Thường vụ Đảng ủy ACV khẩn trương chỉ đạo rà soát các quy định, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong công tác cán bộ của ACV.

Bên cạnh đó, ACV cần chỉ đạo tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của ACV để hoàn thiện; bảo đảm hồ sơ đầy đủ văn bản, chứng chỉ, giấy tờ.

Thanh tra Bộ GTVT đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT chỉ đạo Đảng ủy ACV tăng cường hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ của ACV. Trong đó, chú trọng hoàn thiện quy định nội bộ, công tác quy hoạch, phân cấp quản lý cán bộ.

Lê Hữu Việt

Nguồn: tienphong.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.